Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Instagram
REGULAMIN IMPREZ
REGULAMIN IMPREZY BILETOWANEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ MJM MUSIC PL.

01. Kupując bilet, uczestnik imprezy biletowanej akceptuje regulamin takiej imprezy organizowanej przez MJM Music PL.
02. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy biletowanej.
03. MJM Music PL zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy biletowanej w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania imprezy biletowanej z ważnego powodu.
04. Zwroty biletów przyjmowane są tylko w przypadku odwołania imprezy biletowanej lub w przypadku zmiany programu, zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia imprezy biletowanej – w takim przypadku uczestnikowi imprezy biletowanej nie będzie przysługiwała żadna rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem ceny uwidocznionej na bilecie.
05. W przypadku zmiany programu, zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia imprezy biletowanej zwroty biletów będą przyjmowane nie później niż na 14 dni przed nowym terminem odbycia imprezy biletowanej.
06. Zwroty biletów przyjmowane będą jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.
07. Wnoszenie alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych na teren imprezy biletowanej jest zabronione.
08. MJM Music PL może odmówić prawa wstępu na teren imprezy biletowanej osobom zachowującym się w sposób agresywny, znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadającym przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.
09. MJM Music PL zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy biletowanej osób zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadających przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.
10. MJM Music PL zastrzega sobie prawo do zmiany uczestnikowi imprezy biletowanej miejsca uwidocznionego na bilecie, o ile zajdzie taka konieczność.
11. MJM Music PL zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy biletowanej oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video – wówczas sprzęt taki należy złożyć w depozycie.
12. MJM Music PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zapisu imprezy biletowanej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – w takim przypadku uczestnik imprezy biletowanej wyraża bez jakichkolwiek roszczeń zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku i głosu dowolną techniką oraz na wielokorotne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wykorzystanie takiego utrwalenia poprzez zwielkorotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechnianie wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób.

OSTRZEŻENIE: TYLKO BILETY KUPIONE W PUNKTACH SPRZEDAŻY WSKAZANYCH PRZEZ MJM MUSIC PL GWARANTUJĄ WSTĘP NA IMPREZĘ BILETOWANĄ. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH OBARCZONE JEST RYZYKIEM NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, KTÓREGO POSIADACZ NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ BILETOWANĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ MJM MUSIC PL.
nowości płytowe
video
Z naszej galerii

NEW MESSAGE

Copyright © MJM Music PL  |  Desing by gqim.com